Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права

     1. Цей Протокол відкритий для підписання  будь-якою Державою, що підписала Пакт.

     2. Цей Протокол підлягає ратифікації будь-якою  Державою,  що ратифікувала Пакт або приєдналася до нього.  Ратифікаційні грамоти передаються   на  зберігання  Генеральному  секретарю  Організації Об'єднаних Націй.

     3.  Цей  Протокол відкритий для приєднання будь-якої Держави, що ратифікувала Пакт або приєдналася до нього.

     4. Приєднання   здійснюється   депонуванням   документа   про приєднання у Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.

     5. Генеральний   секретар   Організації   Об'єднаних    Націй повідомляє всі Держави, що підписали цей Протокол або  приєдналися до  нього,  про  депонування  кожної  ратифікаційної  грамоти  або документа про приєднання.

Стаття 9

     1. За  умови  набуття  Пактом  чинності  цей Протокол набуває чинності  через  три  місяці  з  дня  депонування  у  Генерального секретаря  Організації  Об'єднаних  Націй  десятої  ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.

     2. Для   кожної  Держави,  яка  ратифікує  цей  Протокол  або приєднається до нього  після  депонування  десятої  ратифікаційної грамоти   або  документа  про  приєднання,  цей  Протокол  набуває чинності  через  три  місяці  з   дня   депонування   її   власної ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.

Стаття 10

     Постанови цього   Протоколу   поширюються   на   всі  частини федеративних держав без будь-яких обмежень чи винятків.

Стаття 11

     1.  Будь-яка  Держава, що бере участь у цьому Протоколі, може пропонувати   поправки   і   подавати  їх  Генеральному  секретарю Організації  Об'єднаних Націй. Генеральний секретар повідомляє про будь-які запропоновані поправки Державам-учасницям цього Протоколу з  проханням  сповістити  його, чи висловлюються вони за скликання конференції  Держав-учасниць  з  метою розглянути цю пропозицію та провести щодо неї голосування. Якщо за скликання такої конференції висловиться  не  менш як одна третина Держав-учасниць, Генеральний секретар  скликає цю конференцію під егідою Організації Об'єднаних Націй.  Будь-яка  поправка, прийнята більшістю Держав-учасниць, що присутні  на  цій  конференції  та  беруть  участь  у голосуванні, подається  Генеральній  Асамблеї  Організації  Об'єднаних Націй на затвердження.

     2. Поправки   набувають   чинності   після   затвердження  їх Генеральною Асамблеєю Організації  Об'єднаних  Націй  та прийняття більшістю у дві третини Держав-учасниць Протоколу відповідно до їх конституційних процедур.

     3.  Коли   поправки    набувають    чинності,   вони   стають обов'язковими  для  тих  Держав-учасниць,  які  їх прийняли, а для інших  Держав-учасниць  залишаються  обов'язковими постанови цього Протоколу та будь-які попередні поправки, прийняті ними.

Стаття 12

     1.  Кожна  Держава-учасниця  може в будь-який час денонсувати цей  Протокол  шляхом письмового повідомлення на ім'я Генерального секретаря   Організації   Об'єднаних   Націй.  Денонсація  набуває чинності  через  три  місяці  з  дня  одержання цього повідомлення Генеральним секретарем.

     2.  Денонсація   не    перешкоджає  продовженню  застосування положень  цього  Протоколу  до  будь-якого  повідомлення, поданого згідно зі статтею 2 до дати набуття денонсацією чинності. 

 Стаття 13

     Незалежно від  повідомлень,  зроблених  згідно  з  пунктом  5 статті  8  цього  Протоколу,  Генеральний   секретар   Організації Об'єднаних Націй сповіщає всі Держави, про які йдеться в пункті  1 статті 48 Пакту, про:

     а) підписання, ратифікації та приєднання згідно зі статтею 8;

     b) дату набуття чинності цим Протоколом згідно зі статтею 9 і дату набуття чинності будь-якими поправками згідно зі статтею 11;

     с) денонсації згідно зі статтею 12.

Стаття 14

ПереглядПричіплений файлРозмір
Факультативний протокол.doc40.5 КБ

Закрити