Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

     1. Злочини,  зазначені  в  статті  4,  вважаються такими,  що підлягають включенню як злочини,  що  мають  наслідком  видачу,  в будь-який  договір про видачу,  що існує  між державами-сторонами. Держави-сторони зобов'язуються включати такі злочини  як  злочини, що  мають  наслідком  видачу,  в будь-який договір про видачу,  що укладається між ними.

     2. Якщо   держава-сторона,  яка  обумовлює  видачу  наявністю договору, отримає прохання про видачу від іншої держави-сторони, з якою  вона  не  має  договору про видачу,  вона може розглядати цю Конвенцію щодо таких злочинів  як  правову  підставу  для  видачі. Видача   здійснюється   згідно  з  іншими  умовами,  передбаченими законодавством держави, якій адресовано прохання про видачу.

     3. Держави-сторони,   що   не  обумовлюють  видачу  наявністю договору,  розглядають у відносинах  між  собою  такі  злочини  як злочини,   що   мають   наслідком   видачу,   згідно   з  умовами, передбаченими законодавством держави,  до якої адресовано прохання про видачу.

     4. Такі злочини  для  цілей  видачі  між  державами-сторонами розглядаються  як  такі,  що  були  вчинені  не  лише  в  місці їх вчинення, а й на території держав, які зобов'язані встановити свою юрисдикцію згідно з пунктом 1 статті 5.

Стаття 9

     1. Держави-сторони  надають  одна одній найповнішу допомогу в зв'язку з кримінально-процесуальними діями, що застосовуються щодо будь-якого із злочинів,  перелічених у статті 4, включаючи подання всіх наявних у їх розпорядженні доказів,  необхідних для  судового розгляду.

     2. Держави-сторони виконують свої зобов'язання відповідно  до пункту  1  цієї  статті згідно з будь-якими договорами про взаємну правову допомогу, які можуть бути укладені між ними.

Стаття 10

     1. Кожна держава-сторона повною  мірою  забезпечує  включення навчальних  матеріалів  та  інформації  про  заборону  катувань до програм  підготовки  персоналу  правових  органів,  цивільного  чи військового  медичного  персоналу,  державних посадових осіб,  які можуть мати відношення до утримання під вартою й допитів осіб, які зазнали будь-якої форми арешту,  затримання чи ув'язнення,  або до поводження з ними.

     2. Кожна  держава-сторона  включає  цю  заборону до правил чи інструкцій,  які стосуються обов'язків і функцій  будь-яких  таких осіб.

Стаття 11

     Кожна держава-сторона розглядає правила, інструкції, методи і практику щодо  допиту,  а  також  умови  утримання  під  вартою  й поводження   з   людьми,   які  піддані  будь-якій  формі  арешту, затримання чи ув'язнення на будь-якій території,  що перебуває під її юрисдикцією, з тим, щоб не допускати жодних випадків катувань.

Стаття 12

     Кожна держава-сторона   забезпечує   проведення   швидкого  й неупередженого розслідування її  компетентними  органами,  коли  є достатні  підстави  вважати,  що  катування  було  застосоване  на будь-якій території, що перебуває під її юрисдикцією.

Стаття 1З

     Кожна держава-сторона   забезпечує   будь-якій   особі,   яка стверджує,  що їй було завдано катувань на території, що перебуває під юрисдикцією цієї держави, право на подання скарги компетентним властям  цієї  держави  та  на швидкий неупереджений розгляд такої скарги.  Вживаються заходи для  забезпечення  захисту  позивача  і свідків  від  будь-яких  форм поганого поводження чи залякування у зв'язку із скаргою чи будь-якими свідченнями.

Стаття 14

     1. Кожна держава-сторона забезпечує у своїй правовій  системі одержання  відшкодування  жертвою  катувань й підкріплене правовою санкцією право на справедливу й адекватну  компенсацію,  включаючи заходи  для  якомога  повнішої реабілітації.  У разі смерті жертви внаслідок катування право на компенсацію надається її утриманцям.

     2. Ніщо в цій статті не зачіпає будь-якого  права  жертви  чи інших  осіб  на  компенсацію,  яке може передбачатися національним законодавством.

Стаття 15

ПереглядПричіплений файлРозмір
Конвенція проти катувань.doc93 КБ

Закрити