Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

     Кожна держава-сторона   забезпечує   невикористання будь-якої заяви,  що,  як установлено,  була зроблена під час катування,  як доказу в ході будь-якого судового розгляду,  за винятком випадків, коли вона використовується проти особи,  звинуваченої у здійсненні катувань, як доказ того, що таку заяву було зроблено.

Стаття 16

     Кожна держава-сторона  зобов'язується запобігати на будь-якій території,  що  перебуває  під   її   юрисдикцією,   іншим   актам жорстокого, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження й  покарання,  що  не   підпадають   під   визначення   катування, викладеного у статті 1,  коли такі акти здійснюються державними чи посадовими особами або іншими особами,  що виступають як офіційні, чи  з  їх підбурювання,  чи з їх відома,  чи з їх мовчазної згоди. Зокрема,  зобов'язання,  що містяться в статтях 10,  11, 12 та 1З, застосовуються  із  заміною  посилань  на катування посиланнями на інші  форми  жорстокого,  нелюдського  або  такого,  що   принижує гідність, поводження й покарання.

Частина II 

     Стаття 17

     1. Засновується  Комітет  проти  катувань  (далі   іменується "Комітет"),  який  здійснює  функції,  передбачені нижче.  Комітет складається  з  десяти  експертів,   що   відзначаються   високими моральними якостями й визнаною компетентністю в галузі прав людини та  виступають  у  своїй  особистій  якості.  Експерти  обираються державами-сторонами, при цьому  увага  приділяється  справедливому географічному  розподілу  й  доцільності  участі кількох осіб,  що мають юридичний досвід.

     2. Членів  Комітету  обирають  таємним  голосуванням із числа внесених до  списку  осіб,  висунутих  державами-сторонами.  Кожна держава-сторона  може  висунути  одну  кандидатуру  з  числа своїх громадян.  Держави-сторони враховують доцільність висунення  осіб, які  є також членами Комітету з прав людини,  заснованого згідно з Міжнародним пактом про громадянські й політичні права ( 995_043 ), і виявлять бажання працювати в Комітеті проти катувань.

     3. Вибори   членів   Комітету    проводяться    на    нарадах держав-сторін,  що  скликаються Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй один раз на два роки.  На цих  нарадах,  кворумом для яких є дві третини держав-сторін, обраними до Комітету членами вважаються  кандидати,  які  здобули  найбільше  число  голосів  і абсолютне число голосів представників держав-сторін Конвенції,  що присутні й беруть участь у голосуванні.

     4. Первісні  вибори  проводяться  не  пізніш  як  через шість місяців з дати набуття  чинності  цією  Конвенцією.  Принаймні  за чотири  місяці  до  дати  проведення  чергових виборів Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй  надсилає  державам-сторонам листа   з  пропозицією  подати  свої  кандидатури  протягом  трьох місяців. Генеральний секретар готує список, до якого в алфавітному порядку  вносять  усіх  висунутих  таким чином осіб із зазначенням держав-сторін, які їх висунули,  та розповсюджує цей список  серед держав-сторін.

     5. Члени Комітету  обираються  на  чотирирічний  строк.  Вони мають  право на переобрання при повторному висуненні.  Проте строк повноважень п'яти членів, обраних на перших виборах, минає в кінці дворічного  періоду;  негайно після перших виборів імена цих п'яти членів визначаються шляхом жеребкування головою  наради,  про  яку йдеться в пункті 3 цієї статті.

     6. У разі смерті або відставки члена Комітету чи неможливості виконання  ним  з  якихось  інших  причин своїх функцій у Комітеті держава-сторона, що запропонувала його кандидатуру,  призначає  на строк,  що  залишився,  іншого  експерта з числа своїх громадян за згодою більшості держав-сторін.  Кандидатура вважається схваленою, якщо  половина  чи  більше  держав-сторін  не  відповіли негативно протягом шести місяців після одержання інформації від Генерального секретаря ООН про запропоноване призначення.

     7. Держави-сторони беруть  на  себе  покриття  витрат  членів Комітету під час виконання ними обов'язків у Комітеті.

Стаття 18

ПереглядПричіплений файлРозмір
Конвенція проти катувань.doc93 КБ

Закрити