Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

     1. Будь-яка держава-сторона може  денонсувати  цю  Конвенцію шляхом  письмового повідомлення Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.  Денонсація набуває  чинності  через  рік  після отримання повідомлення Генеральним секретарем.

     2. Така  денонсація  не  звільняє  державу-сторону   від   її зобов'язань  згідно з цією Конвенцією за будь-які дії чи упущення, що мали місце до дати набуття чинності денонсацією,  і  денонсація не  завдає  жодної  шкоди  розгляду  будь-якого  питання,  яке вже розглядалося Комітетом до дати набуття денонсацією чинності.

     3. Після  дати  набуття  денонсацією  чинності  для будь-якої держави-сторони Комітет не розпочинає  розгляд  нових  питань,  що стосуються даної держави.

Стаття 32

     Генеральний секретар  Організації Об'єднаних Націй повідомляє всі держави - члени ООН та  всі  інші  держави,  що  підписали  цю Конвенцію або приєдналися до неї, про:

     а) підписання, ратифікацію та приєднання відповідно до статей 25 і 26;

     b) дату набуття чинності цією Конвенцією відповідно до статті 27  та  дату  набуття чинності будь-якими поправками відповідно до статті 29;

     с) денонсації відповідно до статті З1.

Стаття 33

     1. Ця    Конвенція,   англійський,   арабський,   іспанський, китайський,  російський і французький тексти якої є  автентичними, здається   на   зберігання  Генеральному  секретареві  Організації Об'єднаних Націй.

     2. Генеральний    секретар   Організації   Об'єднаних   Націй надсилає завірені примірники цієї Конвенції усім державам.

     10 грудня 1984 року.                              * * *

     Конвенція підписана від імені Уряду Української РСР 27 лютого 1986 року в Нью-Йорку.

     Ратифікована  Президією  Верховної  Ради  Української  РСР 26 січня   1987   року   з   такими  застереженнями,  зробленими  при підписанні:

     "Українська   РСР   не   визнає  компетенцію  Комітету  проти катувань, визначену статтею 20 Конвенції";

     "Українська РСР не вважає себе зв'язаною положеннями пункту 1 статті 30 Конвенції".

                            Відомості  Верховної Ради Української                             Радянської Соціалістичної Республіки - 1987. - N 6. - Ст.101.

     Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 14 березня 1989 року застереження до пункту 1 статті 30 Конвенції зняте.

     При  повідомленні  про зняття застереження зроблена заява, за якою відповідне положення статті 30 Конвенції буде поширюватися на спори  щодо  тлумачення  і  застосування  на  випадки,  які можуть виникнути після дати повідомлення Генеральному секретареві ООН про зняття застережень Української РСР. 

Відомості  Верховної Ради Української  Радянської Соціалістичної Республіки -  1989. - N 13. - Ст.108.

ПереглядПричіплений файлРозмір
Конвенція проти катувань.doc93 КБ

Закрити