Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

     Держави, які беруть участь у цьому Пакті, погоджуються, що до числа міжнародних заходів,  які сприяють здійсненню прав, визнаних у цьому Пакті,  належить застосування таких засобів,  як укладання конвенцій,  прийняття  рекомендацій, подання технічної допомоги та проведення  регіональних  нарад  і   технічних   нарад   з   метою консультацій,   а   також   дослідження,  організовані  спільно  з заінтересованими урядами.

Стаття 24

     Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як приниження значення постанов   Статуту   Організації   Об'єднаних   Націй  і  статутів спеціалізованих установ, що визначають відповідні обов'язки різних органів  Організації  Об'єднаних  Націй  і спеціалізованих установ щодо питань, яких стосується цей Пакт.

Стаття 25

     Ніщо в  цьому  Пакті  не  може  тлумачитись   як   приниження невід'ємного  права  всіх  народів  повністю  і  вільно володіти і користуватися своїми природними багатствами та ресурсами.

Частина V

Стаття 26

     1. Цей Пакт відкрито для підписання будь-якою державою-членом Організації   Об'єднаних   Націй   або   членом   будь-якої  з  її спеціалізованих  установ,  будь-якою  державою-учасницею   Статуту Міжнародного   Суду   та   будь-якою  іншою  державою,  запрошеною Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних  Націй  до  участі  в цьому Пакті.

     2. Цей  Пакт  підлягає  ратифікації.  Ратифікаційні   грамоти депонуються у Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.

     3. Цей  Пакт  відкрито  для  приєднання  будь-якої   держави, зазначеної в пункті 1 цієї статті.

     4. Приєднання   здійснюється   депонуванням   документа   про приєднання у Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.

     5. Генеральний   секретар   Організації   Об'єднаних    Націй повідомляє всі держави,  які підписали цей Пакт або приєдналися до нього, про депонування кожної ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.

Стаття 27

     1. Цей   Пакт   набирає  чинності  через  три  місяці  з  дня депонування у Генерального секретаря Організації Об'єднаних  Націй тридцять   п'ятої   ратифікаційної   грамоти   або  документа  про приєднання.

     2. Для   кожної   держави,   яка   ратифікує   цей  Пакт  або приєднається  до   нього   після   депонування   тридцять   п'ятої ратифікаційної  грамоти  або  документа  про приєднання,  цей Пакт набирає чинності через три місяці з  дня  депонування  її  власної ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.

Стаття 28

     Постанови цього Пакту поширюються на всі частини федеративних держав без будь-яких обмежень чи винятків.

Стаття 29

     1. Будь-яка держава,  що бере  участь  у  цьому  Пакті,  може пропонувати   поправки  і  подавати  їх  Генеральному  секретареві Організації Об'єднаних Націй. Генеральний секретар пересилає потім будь-які запропоновані поправки державам-учасницям  цього  Пакту з проханням повідомити його,  чи  висловлюються  вони  за  скликання конференції  держав-учасниць  з  метою  розгляду цих  пропозицій і проведення   по   них   голосування.   Якщо   принаймні    третина держав-учасниць  висловиться  за  таку   конференцію,  Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй скликає цю  конференцію  під егідою Організації, Об'єднаних Націй. Будь-яка поправка,  прийнята більшістю держав-учасниць,  що були  присутні  і  брали  участь  у голосуванні  на  цій  конференції,  подається Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй на затвердження.

     2. Поправки   набирають   чинності   після   затвердження  їх Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй і прийняття  їх більшістю в дві третини держав-учасниць цього Пакту, відповідно до їх конституційних процедур.

     3. Коли    поправки    набирають    чинності,   вони   стають обов'язковими для тих держав-учасниць,  які  їх  прийняли,  а  для інших  держав-учасниць  залишаються  обов'язковими постанови цього Пакту і всі попередні поправки, ними прийняті.


Закрити