Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

 

(Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради     Української РСР N 2148-VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73 ) 

    

Держави, які беруть участь у цьому Пакті,

     беручи до  уваги,  що  відповідно до принципів,  проголошених Статутом Організації  Об'єднаних  Націй  (  995_010  ),   визнання гідності,  властивої  всім  членам  людської  сім'ї,  та  рівних і невід'ємних прав їх є основою свободи, справедливості і загального миру,

     визнаючи, що  ці  права випливають з властивої людській особі гідності,

     визнаючи,  що  згідно  з Загальною  декларацією  прав  людини ( 995_015   )  ідеал  вільної  людської  особи,  яка  користується громадянською і політичною  свободою  і  свободою  від  страху  та нужди, можна здійснити, тільки якщо будуть створені такі умови, за яких кожен може користуватися своїми економічними,  соціальними  і культурними  правами,  так  само,  як  і  своїми громадянськими та політичними правами,

     беручи до уваги,  що за Статутом Організації Об'єднаних Націй держави  зобов'язані  заохочувати загальне поважання і  додержання прав і свобод людини,

     беручи до уваги, що кожна окрема людина, маючи обов'язки щодо інших людей і того колективу,  до  якого  вона  належить,  повинна добиватися заохочення і додержання прав, визнаних у цьому Пакті,

     погоджуються про такі статті:

  Частина I 

 Стаття 1

      1. Всі народи мають  право  на  самовизначення.  На  підставі цього  права  вони  вільно  встановлюють  свій політичний статус і вільно забезпечують  свій  економічний,  соціальний  і  культурний розвиток.

     2. Всі  народи  для  досягнення  своїх  цілей  можуть  вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами без шкоди для  будь-яких   зобов'язань,   що   випливають   з   міжнародного економічного  співробітництва,  основаного  на  принципі  взаємної вигоди,  та з міжнародного права.  Жоден народ ні в якому разі  не може бути позбавлений належних йому засобів існування.

     3. Всі держави, які беруть участь у цьому Пакті, в тому числі ті,  що  несуть  відповідальність  за  управління несамоврядними і підопічними територіями,  повинні,  відповідно до положень Статуту Організації  Об'єднаних  Націй,  заохочувати  здійснення  права на самовизначення і поважати це право.

Частина II 

 Стаття 2

     1. Кожна  держава,   яка   бере   участь   у   цьому   Пакті, зобов'язується  поважати і забезпечувати всім перебуваючим у межах її території та під її юрисдикцією особам права,  визнані в  цьому Пакті,  без  будь-якої  різниці щодо раси,  кольору шкіри,  статі, мови,  релігії,  політичних чи інших переконань,  національного чи соціального   походження,  майнового  стану,  народження  чи іншої обставини.

     2. Якщо  це  вже  не  передбачено  існуючими законодавчими чи іншими заходами, кожна держава-учасниця цього Пакту зобов'язується вжити   необхідних  заходів  відповідно  до  своїх  конституційних процедур і положень цього Пакту для вжиття таких законодавчих  або інших  заходів,  які  можуть  виявитися необхідними для здійснення прав, визнаних у цьому Пакті.

     3. Кожна   держава,   яка   бере   участь   у   цьому  Пакті, зобов'язується:

     а) забезпечити всякій особі,  права і свободи якої, визнані в цьому Пакті, порушено, ефективний засіб правового  захисту, навіть коли  це  порушення  було  вчинене  особами,  що  діяли  як  особи офіційні;

     b) забезпечити,  щоб  право  на правовий захист для будь-якої особи,  яка потребує такого захисту, встановлювалось компетентними судовими,   адміністративними   чи   законодавчими   властями  або будь-яким іншим  компетентним   органом,   передбаченим   правовою системою держави, і розвивати можливості судового захисту;

     с) забезпечити застосування  компетентними  властями  засобів правового захисту, коли вони надаються.

Стаття 3

     Держави, які  беруть  участь  у  цьому Пакті,  зобов'язуються забезпечити рівне для чоловіків і жінок право  користування  всіма громадянськими і політичними правами, передбаченими в цьому Пакті. 

ПереглядПричіплений файлРозмір
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.doc114.5 КБ

Закрити