Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

     1. Будь-яка  держава,  що  бере  участь  у цьому Пакті,  може пропонувати поправки  і  подавати  їх   Генеральному   секретареві Організації Об'єднаних  Націй.  Генеральний  секретар  Організації Об'єднаних Націй пересилає потім будь-які  запропоновані  поправки державам-учасницям цього  Пакту  з  проханням повідомити його,  чи висловлюються вони  за  скликання  конференції  держав-учасниць  з метою розгляду  цих пропозицій і проведення щодо них  голосування. Якщо принаймні  третина  держав-учасниць   висловиться   за   таку конференцію, Генеральний   секретар  скликає  цю  конференцію  під егідою Організації Об'єднаних Націй.  Будь-яка поправка,  прийнята більшістю держав-учасниць,  що  були  присутні  і  брали  участь у голосуванні на цій  конференції,  подається  Генеральній  Асамблеї Організації Об'єднаних Націй на затвердження.

     2. Поправки  набирають   чинності   після   затвердження   їх Генеральною Асамблеєю  Організації Об'єднаних Націй і прийняття їх більшістю в дві третини держав-учасниць цього Пакту відповідно  до їх конституційних процедур.

     3. Коли   поправки   набирають    чинності,    вони    стають обов'язковими  для  тих  держав-учасниць,  які їх прийняли,  а для інших держав-учасниць залишаються  обов'язковими  постанови  цього Пакту та будь-які попередні поправки, ними прийняті.

Стаття 52

     Незалежно від  повідомлень,  зроблених  згідно  з  пунктом  5 статті  48,  Генеральний  секретар  Організації  Об'єднаних  Націй повідомляє всі держави,  про які йдеться в пункті 1 тієї ж статті, про таке:

     а) підписання, ратифікації і приєднання згідно з статтею 48;

     b) дату набрання чинності цим Пактом згідно з  статтею  49  і дату набрання чинності будь-якими поправками згідно з статтею 51.

Стаття 53

     1. Цей Пакт,  англійський, іспанський, китайський, російський і французький тексти якого є цілком автентичними,  підлягає  здачі на зберігання в архів Організації Об'єднаних Націй.

     2. Генеральний   секретар   Організації   Об'єднаних    Націй пересилає засвідчені копії цього Пакту всім державам, зазначеним у статті 48.

     Прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН.

     Док. ООН А/RES/2200 А (XXI)

ПереглядПричіплений файлРозмір
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.doc114.5 КБ

Закрити