Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

     1. Сім'я є природним і основним осередком суспільства  і  має право на захист з боку суспільства і держави.

     2. За  чоловіками  і  жінками,  які  досягли  шлюбного  віку, визнається право на одруження і право заснувати сім'ю.

     3. Жоден шлюб не може бути укладений без вільної і цілковитої згоди тих, що одружуються.

     4. Держави,  які беруть участь у цьому Пакті,  повинні  вжити належних  заходів для забезпечення рівності прав і обов'язків обох з подружжя щодо одруження,  під час перебування в шлюбі і при його розірванні.  В  разі розірвання шлюбу має передбачатися необхідний захист усіх дітей. 

Стаття 24

     1. Кожна дитина без будь-якої дискримінації за ознакою  раси, кольору шкіри,  статі, мови, релігії, національного чи соціального походження,  майнового стану або  народження  має  право  на  такі заходи захисту,  які є необхідними в її становищі, як малолітньої, з боку її сім'ї, суспільства і держави.

     2. Кожна  дитина  повинна бути зареєстрована негайно після її народження і повинна мати ім'я.

     3. Кожна дитина має право на набуття громадянства.

Стаття 25

     Кожний громадянин  повинен  мати без будь-якої дискримінації, згаданої в статті  2,  і  без  необгрунтованих  обмежень  право  і можливість:

     а) брати участь у веденні державних справ  як  безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників;

     b) голосувати  і  бути  обраним  на   справжніх   періодичних виборах,  які проводяться на основі загального і рівного виборчого права   при   таємному   голосуванні   і   забезпечують    свободу волевиявлення виборців;

     с) допускатися в своїй країні на загальних умовах рівності до державної служби.

Стаття 26

     Всі люди  є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист закону.

     В цьому  відношенні  всякого  роду дискримінація повинна бути заборонена законом, і закон повинен гарантувати всім особам рівний і  ефективний  захист  проти  дискримінації  за будь-якою ознакою, як-от:  раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні чи інші переконання,   національне чи соціальне походження, майновий стан, народження чи інші обставини.

Стаття 27 

     У тих  країнах,  де  існують  етнічні,  релігійні  та   мовні меншості, особам,  які  належать до таких меншостей,  не може бути відмовлено в  праві  разом  з  іншими   членами   тієї   ж   групи користуватися своєю   культурою,   сповідувати   свою   релігію  і виконувати її обряди, а також користуватися рідною мовою.

 Частина IV

Стаття 28

     1. Створюється Комітет по правах людини  (іменований  нижче в цьому Пакті  "Комітет").  Він  складається з вісімнадцяти членів і виконує функції, передбачені нижче.

     2. До  складу  Комітету  входять  особи,  які  є  громадянами держав-учасниць цього Пакту і  мають  високі  моральні  якості  та визнану компетентність  у галузі прав людини,  причому береться до уваги корисність участі кількох осіб, що мають юридичний досвід.

     3. Члени Комітету обираються і працюють як такі.                            

Стаття 29

     1. Члени  Комітету  обираються таємним голосуванням із списку осіб, що відповідають вимогам,  передбаченим у статті 28,  і  були висунуті для цієї мети державами-учасницями цього Пакту.

     2. Кожна  держава,  яка  бере  участь  у  цьому  Пакті,  може висунути не  більше  двох осіб.  Ці особи повинні бути громадянами держави, що їх висуває.

     3. Будь-яка особа має право на повторне висунення.

Стаття 30

ПереглядПричіплений файлРозмір
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.doc114.5 КБ

Закрити