Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

     1. Перші вибори проводяться не пізніше як через шість місяців з дня набрання чинності цим Пактом.

     2. Принаймні  за  чотири  місяці  до  дня  кожних  виборів до Комітету, крім виборів для заповнення тих вакансій,  про відкриття яких оголошується  відповідно  до статті 34,  Генеральний секретар Організації Об'єднаних  Націй  звертається з письмовим запрошенням до держав-учасниць  цього  Пакту  подати  протягом  трьох  місяців кандидатури в члени Комітету.

     3. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй  складає в алфавітному  порядку  список  усіх висунутих таким чином осіб із зазначенням держав-учасниць цього Пакту,  які висунули даних осіб, і подає  цей список державам,  що беруть участь у цьому Пакті,  не пізніш як за місяць до дати проведення кожних виборів.

     4. Обрання   членів   Комітету   проводиться   на   засіданні держав-учасниць цього  Пакту,  яке  скликає  Генеральний  секретар Організації Об'єднаних  Націй  в центральних установах Організації Об'єднаних Націй.  На  цьому  засіданні,  для   якого   кворумом є присутність двох  третин держав-учасниць цього Пакту,  обраними до Комітету є ті особи,  кандидатури яких  дістають  найбільше  число голосів присутніх і голосуючих представників держав-учасниць.

Стаття 31

     1. До Комітету не може входити більш як по одному громадянину однієї і тієї ж держави.

     2. При  виборах  до  Комітету  береться до уваги справедливий географічний розподіл  членів   і   представництво   різних   форм цивілізації та основних правових систем.

Стаття 32

     1. Члени  Комітету  обираються  на  чотирирічний строк.  Вони мають  право  бути  переобраними  при  повторному   висуненні   їх кандидатур.  Однак  строк  повноважень дев'яти з тих членів,  яких обрано на  перших  виборах,  минає  в  кінці  дворічного  періоду; негайно  після перших виборів імена цих дев'яти членів визначає за жеребом голова засідання, про яке згадується в пункті 4 статті 30.

     2. По закінченні повноважень вибори проводяться відповідно до попередніх статей даної частини цього Пакту.

Стаття 33

     1. Якщо,  на  одностайну  думку  інших   членів,  якийсь член Комітету припинив  виконання  своїх  функцій  з будь-якої причини, крім тимчасової   відсутності,    Голова    Комітету    повідомляє Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, який оголошує потім місце цього члена вакантним.

     2. У  разі  смерті  або  виходу  у  відставку  якогось  члена Комітету Голова   негайно   повідомляє   Генерального    секретаря Організації Об'єднаних  Націй,  який оголошує це місце вакантним з дня смерті або з того дня, коли вихід у відставку стає дійсним. 

 Стаття 34

     1. Коли оголошується відкриття вакансії відповідно до  статті 33 і коли строк повноважень члена,  що його має бути замінено,  не скінчується протягом шести місяців після оголошення цієї вакансії, Генеральний  секретар Організації Об'єднаних Націй повідомляє  про це кожну державу-учасницю  цього  Пакту,  яка  може протягом  двох місяців подати відповідно до статті  29 кандидатуру для заповнення цієї вакансії.

     2. Генеральний  секретар Організації Об'єднаних Націй складає в алфавітному порядку список висунутих таким чином  осіб  і  подає цей список державам,  які беруть участь у цьому Пакті.  Вибори для заповнення  вакансії  проводяться  потім  згідно  з   відповідними положеннями даної частини цього Пакту.

     3. Член Комітету,  обраний для зайняття вакансії,  оголошеної відповідно  до  статті  33,  займає  посаду протягом решти частини строку повноважень члена, який звільнив місце в Комітеті, згідно з положеннями зазначеної статті.

Стаття 35

     Члени Комітету  одержують  затверджену  Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних  Націй  винагороду   з  коштів  Організації Об'єднаних Націй в порядку і на умовах, встановлюваних Генеральною Асамблеєю з урахуванням важливості обов'язків Комітету.

Стаття 36

     Генеральний секретар  Організації  Об'єднаних  Націй    надає необхідний   персонал   і   матеріальні   засоби  для  ефективного здійснення функцій Комітету відповідно до цього Пакту.

Стаття 37

ПереглядПричіплений файлРозмір
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.doc114.5 КБ

Закрити