Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

     1. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй  скликає перше  засідання  Комітету  в  центральних  установах  Організації Об'єднаних Націй.

     2. Після  свого  першого засідання Комітет збирається в такий час, який передбачено в його правилах процедури.

     3. Комітет   звичайно   збирається  в  центральних  установах Організації  Об'єднаних  Націй  або   у   Відділенні   Організації Об'єднаних Націй у Женеві.

Стаття 38

     Кожний член  Комітету  до  того,  як  почати  виконання своїх обов'язків, робить урочисту заяву на відкритому засіданні Комітету про те, що здійснюватиме свої функції безсторонньо і сумлінно.

Стаття 39

     1. Комітет  обирає  своїх  службових осіб на дворічний строк. Вони можуть бути переобрані.

     2. Комітет  встановлює свої власні правила процедури,  але ці правила повинні, зокрема, передбачити, що:

     а) дванадцять членів Комітету утворюють кворум;

     b) постанови   Комітету   приймаються   більшістю     голосів присутніх членів.

Стаття 40

     1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті,   зобов'язуються подавати доповіді про здійснені ними заходи для втілення  у  життя прав,  визнаних  у  цьому  Пакті,  і  про  прогрес,  досягнутий  у використанні цих прав:

     а) протягом  одного  року  після набрання чинності цим Пактом щодо відповідних держав-учасниць;

     b) після цього в усіх випадках, коли того зажадає Комітет.

     2. Всі   доповіді    подаються    Генеральному    секретареві Організації  Об'єднаних  Націй,  який  надсилає  їх  у Комітет для розгляду.  В доповідях зазначаються фактори  та  утруднення,  коли такі є, що впливають на втілення у життя цього Пакту.

     3. Генеральний секретар Організації  Об'єднаних  Націй  після консультацій    з    Комітетом    може   послати   заінтересованим спеціалізованим установам примірники  тих  частин  доповідей,  які можуть стосуватися сфери їх компетенції.

     4. Комітет вивчає  доповіді,  подані  державами,  які  беруть участь   у  цьому  Пакті.  Він  надсилає  державам-учасницям  свої доповіді і  такі  зауваження  загального  порядку,  які  вважатиме доцільними.  Комітет  може  також послати Економічній і соціальній раді ці зауваження разом з примірниками доповідей,  одержаними ним від держав, які беруть участь у цьому Пакті.

     5. Держави-учасниці цього Пакту  можуть подавати до  Комітету свої міркування щодо будь-яких зауважень, що їх може бути зроблено відповідно до пункту 4 цієї статті.

Стаття 41

ПереглядПричіплений файлРозмір
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.doc114.5 КБ

Закрити