Європейська конвенція про здійснення прав дітей

Європейська конвенція про здійснення прав дітей                Статус Конвеції див. ( 994_752 )

{Конвенцію ратифіковано із заявою Законом  N 69-V ( 69-16 ) від 03.08.2006, ВВР, 2006, N 41, ст.354  

Офіційний переклад

Преамбула

     Держави - члени Ради Європи та інші Держави,  що підписали цю Конвенцію;

     уважаючи, що  метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами;

     беручи до уваги Конвенцію Організації  Об'єднаних  Націй  про права дитини  (  995_021 ),  та зокрема статтю 4,  яка вимагає від Держав-учасниць    уживати    всіх    відповідних    законодавчих, адміністративних та інших заходів для здійснення прав,  визнаних у зазначеній Конвенції;

     ураховуючи зміст   Рекомендації  1121  (1990)  Парламентської Асамблеї стосовно прав дитини;

     будучи переконаними, що права та найвищі інтереси дітей мають бути  підтримані  й  що для цього дітям має бути надано можливість здійснювати свої права,  зокрема під час розгляду сімейних  справ, які стосуються їх;

     визнаючи, що дітям для підтримки їхніх прав та їхніх найвищих інтересів має надаватися відповідна інформація та що думкам дитини має приділятися належна увага;

     визнаючи важливість  ролі батьків у захисті та підтримці прав і найвищих інтересів дітей і зважаючи на те,  що  Держави  в  разі необхідності  мають  також брати участь у такому захисті й у такій підтримці;

     уважаючи, однак,  що  у  випадку  конфлікту   сім'ям   бажано намагатися досягти порозуміння до того, як справу буде передано до судового органу;

     домовилися про таке:

Глава I 

Сфера застосування й предмет цієї Конвенції  та визначення

Стаття 1 

Сфера застосування й предмет цієї Конвенції

     1. Ця  Конвенція  застосовується  до  дітей,  які  не досягли 18-річного віку.

     2. Предметом цієї Конвенції є - у найвищих інтересах дітей  - підтримка їхніх прав, надання дітям процесуальних прав та сприяння здійсненню ними цих прав шляхом забезпечення становища,  при якому діти  особисто  або  через  інших  осіб чи органи поінформовані та допущені до  участі  в  розгляді  судовим  органом  справ,  що  їх стосуються.

     3. Для цілей цієї Конвенції розгляд судовим органом справ, що стосуються дітей,  визнається розглядом  сімейних  справ,  зокрема тих,  що пов'язані зі здійсненням батьками своєї відповідальності, наприклад стосовно місця проживання дітей і доступу до них.

     4. Кожна  Держава  під  час  підписання   або   передачі   на зберігання   своєї   ратифікаційної   грамоти  або  документа  про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання в заяві на ім'я Генерального   секретаря   Ради  Європи  визначає  щонайменше  три категорії сімейних справ,  які розглядаються судовим органом і  до яких повинна застосовуватися ця Конвенція.

     5. Будь-яка  Сторона  шляхом  подання  додаткових  заяв  може визначати додаткові категорії  сімейних  справ,  до  яких  повинна застосовуватися   ця   Конвенція   або   надавати  інформацію  про застосування статті 5,  пункту 2 статті 9,  пункту 2 статті 10  та статті 11.

     6. Ніщо  в  цій  Конвенції  не заважає Сторонам застосовувати правила, які є більш сприятливими для підтримки та здійснення прав дітей.

Стаття 2

Визначення

ПереглядПричіплений файлРозмір
Європейська конвенція про здійснення прав дітей .doc68 КБ

Закрити