Європейська конвенція про здійснення прав дітей

     Для цілей цієї Конвенції:

     a) термін  "судовий  орган"  означає суд або адміністративний орган, який має такі самі повноваження;

     b) термін "суб'єкти  батьківської  відповідальності"  означає батьків  та  інших  осіб  чи  органи,  які мають право здійснювати частково або повністю батьківську відповідальність;

     c) термін "представник" означає  особу,  наприклад  адвоката, або  орган,  який було призначено виступати від імені дитини перед судовим органом;

     d) термін "відповідна  інформація"  означає  інформацію,  яка відповідає  віку  й  рівню  розуміння  дитини та яка надається для того,  щоб дитина могла здійснювати свої права в  повному  обсязі, якщо надання цієї інформації не завдає шкоди благополуччю дитини.

                            

Глава II 

Процесуальні заходи стосовно підтримки здійснення прав дітей

A. Процесуальні права дитини

Стаття 3 

Право бути поінформованим та висловити свою думку під час розгляду справи

     Дитина, яка  внутрішнім  законодавством визнається такою,  що має достатній рівень розуміння,  під час розгляду судовим  органом справи,  що стосується її,  наділяється правами, використання яких вона може вимагати:

     a) отримувати всю відповідну інформацію;

     b) отримувати консультацію та  мати  можливість  висловлювати свої думки;

     c) бути  поінформованою  про  можливі наслідки реалізації цих думок та про можливі наслідки будь-якого рішення.

Стаття 4 

Право клопотати про призначення  спеціального представника

     1. За  винятком  передбаченого  статтею  9,  дитина має право подавати особисто або через інших осіб чи  органи  клопотання  про призначення  спеціального  представника  під  час розгляду судовим органом  справ,  що  стосуються  її  у  випадках,  коли  внутрішнє законодавство  позбавляє  суб'єктів  батьківської відповідальності права представляти дитину в результаті виникнення у них  конфлікту інтересів з останньою.

     2. Держави  можуть  обмежити здійснення права,  визначеного в пункті 1,  лише дітьми,  які внутрішнім законодавством  визнаються такими, що мають достатній рівень розуміння.

Стаття 5 

Інші можливі процесуальні права

     Сторони розглядають   можливість   надання  дітям  додаткових процесуальних прав у зв'язку з розглядом судовим органом справ, що стосуються дітей, зокрема:

     a) права  клопотати  про  одержання  допомоги від відповідної обраної ними особи у висловленні ними своєї думки;

     b) права клопотати самостійно або через інших осіб чи  органи про призначення окремого представника,  а у відповідних випадках - адвоката;

     c) права призначити свого представника; 

    d) права здійснювати деякі або  всі  права  сторін  у  такому процесі. 

B. Роль судових органів

Стаття 6 

Порядок прийняття рішення

     Під час   розгляду   справи,   що  стосується  дитини,  перед прийняттям рішення судовий орган:

     a) визначає,  чи має він достатньо інформації  для  прийняття рішення в найвищих інтересах дитини, і в разі необхідності одержує додаткову   інформацію,   зокрема   від   суб'єктів   батьківської відповідальності;

     b) якщо внутрішнім законодавством дитина визнається такою, що має достатній рівень розуміння:

     - упевнюється в  тому,  що  дитина  отримала  всю  відповідну інформацію;

     - у  відповідних  випадках консультує особисто дитину (у разі необхідності - приватно) сам або через інших осіб чи інші органи в зрозумілий  дитині  спосіб,  якщо  це  явно не суперечить найвищим інтересам дитини;

     - надає можливість дитині висловлювати її думки;

     c) приділяє належну увагу думкам, висловленим дитиною.

Стаття 7 

Обов'язок діяти швидко

ПереглядПричіплений файлРозмір
Європейська конвенція про здійснення прав дітей .doc68 КБ

Закрити