Європейська конвенція про здійснення прав дітей

Під час розгляду справ,  що стосуються дитини,  судовий орган діє  швидко  для  уникнення  будь-яких невиправданих зволікань,  а швидке  виконання  прийнятих  рішень  повинно   бути   забезпечене відповідною  процедурою.  У  термінових випадках судовий орган при необхідності має повноваження  приймати  рішення,  які  підлягають негайному виконанню.

Стаття 8 

Можливість самостійно вживати заходів

При розгляді справ,  що стосуються дитини,  судовий орган має повноваження самостійно вживати заходів у встановлених  внутрішнім законодавством   випадках,   коли   благополуччю  дитини  загрожує серйозна небезпека.

Стаття 9 

Призначення представника

     1. У справах, що стосуються дитини, у випадках, коли згідно з внутрішнім  законодавством  суб'єкти батьківської відповідальності позбавлені можливості представляти дитину в результаті  виникнення конфлікту  інтересів  між  ними  та  дитиною,  судовий  орган  має повноваження призначити спеціального представника дитини  в  таких справах.

     2. Сторони  розглядають  можливість надання судовому органу в справах,  що  стосуються  дитини,   повноважень   призначати   для представлення   інтересів   дитини   окремого  представника,  а  у відповідних випадках - адвоката.

C. Роль представників 

Стаття 10

1. Під час розгляду  судовим  органом  справ,  що  стосуються дитини,  представник,  якщо  його  дії явно не суперечать найвищим інтересам дитини:

     a) надає дитині всю  відповідну  інформацію,  якщо  згідно  з внутрішнім   законодавством   дитина   визнається  такою,  що  має достатній рівень розуміння;

     b) надає дитині роз'яснення,  якщо внутрішнім  законодавством дитина  визнається  такою,  що  має  достатній  рівень  розуміння, стосовно  можливих  наслідків  реалізації  її  думки  та  стосовно можливих наслідків будь-якої дії представника;

     c) з'ясовує  думку  дитини  та доводить її до відома судового органу.

     2. Сторони розглядають можливість поширення положень пункту 1 на суб'єктів батьківської відповідальності.

D. Поширення окремих положень 

Стаття 11

     Сторони розглядають можливість поширення положень статей 3, 4 та 9 на справи,  які стосуються  дітей,  коли  вони  розглядаються іншими органами,  а також на питання, які стосуються дітей, але не є предметом розгляду. 

E. Національні органи

Стаття 12

     1. Через  органи,   які   inter   alia   виконують   функції, передбачені  в пункті 2,  Сторони сприяють підтримці та здійсненню прав дітей.

     2. Ці функції є такими:

     a) унесення   пропозицій    стосовно    посилення    положень законодавства, які стосуються здійснення прав дітей;

     b) надання  висновків  стосовно  проектів законодавчих актів, які стосуються здійснення прав дітей;

     c) надання загальної інформації  про  здійснення  прав  дітей засобам  масової  інформації,  громадськості та особам чи органам, які займаються питаннями, що стосуються дітей;

     d) з'ясування думки  дітей  та  забезпечення  їх  відповідною інформацією.

F. Інші питання 

Стаття 13

Посередництво або інші способи розв'язання спорів

     Для недопущення  чи  розв'язання  спорів  або  для  уникнення розгляду судовим органом справи,  яка  стосується  дітей,  Сторони сприяють  здійсненню  посередництва  чи інших способів розв'язання спорів та використанню  їх  для  досягнення  угоди  у  відповідних випадках, визначених Сторонами.

Стаття 14

Правова допомога та консультування

     У випадках,  коли  внутрішнє законодавство передбачає надання правової допомоги або консультації для  представництва  дітей  під час  розгляду  судовим  органом  справ,  що  стосуються  їх,  такі положення застосовуються у випадках, визначених статтями 4 та 9.

Стаття 15 

Зв'язок з іншими міжнародними документами

ПереглядПричіплений файлРозмір
Європейська конвенція про здійснення прав дітей .doc68 КБ

Закрити