Європейська конвенція про здійснення прав дітей

     Ця Конвенція  не  обмежує  застосування   будь-якого   іншого міжнародного   документа,   який  стосується  окремих  питань,  що виникають у зв'язку із захистом дітей і сімей і Стороною  якого  є або стає Сторона цієї Конвенції.

Глава III 

Постійний комітет

Стаття 16

Утворення та функції Постійного комітету

     1. Для  досягнення цілей цієї Конвенції утворюється Постійний комітет.

     2. Постійний Комітет розглядає проблеми,  що стосуються  цієї Конвенції. Він може, зокрема:

     a) розглядати будь-які питання,  що стосуються тлумачення або імплементації Конвенції.  Висновки  Постійного  комітету  стосовно імплементації    Конвенції   можуть   мати   форму   рекомендації; рекомендації  приймаються  більшістю  в  три   четвертих   поданих голосів;

     b) пропонувати   зміни  до  Конвенції  та  розглядати  зміни, запропоновані відповідно до статті 20;

     c) надавати консультації та допомогу національним органам, що виконують  функції,  визначені  пунктом  2  статті 12,  та сприяти міжнародному співробітництву між ними.

Стаття 17 

Склад

     1. Кожна  зі  Сторін  може  бути  представлена  в  Постійному комітеті одним чи більш ніж одним  делегатом.  Кожна  Сторона  має один голос.

     2. Кожна з Держав,  зазначених у статті 21, яка не є Стороною цієї Конвенції,  може  бути  представлена  в  Постійному  комітеті спостерігачем.  Те  саме  стосується  будь-якої  іншої Держави або Європейського  Співтовариства  після  запрошення  приєднатися   до Конвенції відповідно до положень статті 22.

     3. Постійний  комітет  може  запросити  взяти  участь  у ролі спостерігача в усіх засіданнях,  або в  одному  засіданні,  або  в частині  засідання,  якщо  принаймні  за  один місяць до засідання Сторона не повідомила Генеральному секретарю про своє  заперечення проти цього:

     - будь-яку  Державу,  не зазначену в наведеному вище пункті 2 цієї статті;

     - Комітет Організації Об'єднаних Націй з прав дитини;

     - Європейське Співтовариство;

     - будь-який міжнародний урядовий орган;

     - будь-який міжнародний неурядовий орган,  який виконує  одну або кілька функцій, зазначених у пункті 2 статті 12;

     - будь-який  національний  урядовий або неурядовий орган,  що виконує одну чи більше функцій, зазначених у пункті 2 статті 12.

     4. Постійний  комітет   може   обмінюватися   інформацією   з відповідними  організаціями,  що  займаються  питаннями здійснення прав дітей. 

Стаття 18 

Засідання

     1. Наприкінці третього  року,  який  настає  з  дати  набуття чинності  цією  Конвенцією  та  -  за його ініціативою - будь-коли після  цієї  дати  Генеральний  секретар  Ради   Європи   запрошує Постійний комітет зібратися на засідання.

     2. Постійний  комітет  може приймати рішення тільки за умови, що присутньою є принаймні половина Сторін.

     3. З урахуванням статей 16 та 20 рішення Постійного  комітету приймаються більшістю присутніх членів.

     4. З  урахуванням  положень  цієї Конвенції Постійний комітет складає свій регламент і регламент будь-якої  робочої  групи,  яку він  може створити для виконання всіх відповідних завдань згідно з Конвенцією.

Стаття 19 

Звіти Постійного комітету

     Після кожного засідання Постійний комітет  надсилає  Сторонам та  Комітетові  Міністрів Ради Європи звіт про свої обговорення та про будь-які прийняті рішення.

Глава IV 

Поправки до Конвенції

Стаття 20

ПереглядПричіплений файлРозмір
Європейська конвенція про здійснення прав дітей .doc68 КБ

Закрити