Європейська конвенція про здійснення прав дітей

     1. Будь-яка поправка до статей цієї Конвенції,  запропонована однією   зі   Сторін   або   Постійним  комітетом,  повідомляється Генеральному секретарю Ради Європи,  який щонайменше за два місяці до  наступного засідання Постійного комітету передає її Державам - членам Ради Європи,  будь-якій Державі,  що  підписала  Конвенцію, будь-якій Стороні, будь-якій Державі, якій запропоновано підписати цю Конвенцію  відповідно  до  положень  статті  21,  та  будь-якій Державі   чи   Європейському  Співтовариству,  яким  запропоновано приєднатися до Конвенції відповідно до статті 22.

     2. Будь-яка поправка,  запропонована відповідно  до  положень попереднього пункту, розглядається Постійним комітетом, який подає Комітетові Міністрів на затвердження текст,  прийнятий більшістю в три   четвертих   поданих   голосів.   Після   затвердження  текст надсилається Сторонам для його прийняття.

     3. Будь-яка поправка набуває чинності в перший  день  місяця, який  настає після закінчення місячного строку з дати,  на яку всі Сторони поінформували Генерального секретаря  про  прийняття  цієї поправки.

Глава V 

Прикінцеві положення 

Стаття 21

           Підписання, ратифікація та набуття чинності

     1. Ця  Конвенція  відкрита для підписання Державами - членами Ради Європи, а також Державами, які не є членами, але брали участь у розробці Конвенції.

     2. Ця   Конвенція   підлягає   ратифікації,   прийняттю   або затвердженню.  Ратифікаційні грамоти,  документи про прийняття або затвердження передаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.

     3. Ця Конвенція набуває чинності в перший день  місяця,  який настає  після  закінчення  тримісячного строку з дати,  на яку три Держави,  у тому числі принаймні дві Держави - члени Ради  Європи, висловили  відповідно  до  положень попереднього пункту свою згоду взяти на себе зобов'язання за цією Конвенцією.

     4. Для будь-якої Держави,  яка підписала цю Конвенцію і яка в подальшому  висловить згоду взяти на себе зобов'язання за нею,  ця Конвенція набуває чинності в перший день місяця, який настає після закінчення  тримісячного  строку  з дати передачі на зберігання її ратифікаційної грамоти,  документа про прийняття або документа про затвердження.

Стаття 22

     Держави, які не є членами, та Європейське Співтовариство

     1. Після  набуття  чинності цією Конвенцією Комітет Міністрів Ради Європи за своєю ініціативою  або  за  пропозицією  Постійного комітету,   а   також   після   консультацій   зі  Сторонами  може запропонувати будь-якій Державі,  що не є членом Ради Європи й  не брала   участі   в   розробці  Конвенції,  а  також  Європейському Співтовариству приєднатися до цієї Конвенції  згідно  з  рішенням, прийнятим  більшістю,  яку  передбачено  в підпункті "d" статті 20 Статуту Ради Європи  (  994_001  ),  та  одностайним  голосуванням представників  Держав - учасниць Конвенції,  які мають право брати участь у засіданнях Комітету Міністрів.

     2. Для    будь-якої    Держави    або    для    Європейського Співтовариства,  що  приєднуються,  Конвенція  набуває  чинності в перший день місяця,  який  настає  після  закінчення  тримісячного строку  з  дати  передачі  документа  про приєднання на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.

Стаття 23

Територіальне застосування

ПереглядПричіплений файлРозмір
Європейська конвенція про здійснення прав дітей .doc68 КБ

Закрити