Європейська конвенція про здійснення прав дітей

     1. Будь-яка Держава може під час підписання або  передачі  на зберігання  її  ратифікаційної  грамоти,  документа про прийняття, затвердження або приєднання визначити територію або території,  до яких застосовується ця Конвенція.

     2. Будь-яка  Сторона  будь-коли  в подальшому своєю заявою на ім'я Генерального секретаря Ради Європи може поширити застосування цієї  Конвенції  на будь-яку іншу визначену в заяві територію,  за міжнародні відносини якої вона несе відповідальність або від імені якої  вона  вповноважена  приймати  зобов'язання.  Стосовно  такої території ця Конвенція набуває чинності в перший день місяця, який настає  після  закінчення  тримісячного  строку  з  дати отримання Генеральним секретарем такої заяви.

     3. Будь-яка  заява,  зроблена  відповідно  до  положень  двох попередніх пунктів стосовно будь-якої території,  зазначеної в цій заяві,  може бути відкликана повідомленням  на  ім'я  Генерального секретаря. Відкликання набуває чинності в перший день місяця, який настає після  закінчення  тримісячного  строку  з  дати  отримання Генеральним секретарем такого повідомлення.

Стаття 24

Застереження

До цієї Конвенції не може бути зроблено жодних застережень.

Стаття 25 

Денонсація

     1. Будь-яка  Сторона  будь-коли може денонсувати цю Конвенцію повідомленням на ім'я Генерального секретаря Ради Європи.

     2. Така денонсація набуває чинності  в  перший  день  місяця, який  настає після закінчення тримісячного строку з дати отримання Генеральним секретарем повідомлення про денонсацію. 

Стаття 26 

Повідомлення

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє Державам - членам Ради   Європи,  будь-якій  Державі,  що  підписала  цю  Конвенцію, будь-якій Стороні та будь-якій  іншій  Державі  або  Європейському Співтовариству,  яким запропоновано приєднатися до цієї Конвенції, про:

     a) будь-яке підписання;

     b) передачу на зберігання будь-якої  ратифікаційної  грамоти, будь-якого документа про прийняття, затвердження або приєднання;

     c) будь-яку  дату набуття чинності цією Конвенцією відповідно до статей 21 або 22;

     d) будь-яку поправку,  прийняту відповідно до статті  20,  та дату набуття цією поправкою чинності;

     e) будь-яку  заяву,  зроблену відповідно до положень статей 1 та 23;

     f) будь-яку  денонсацію,  зроблену  відповідно  до   положень статті 25;

     g) будь-який інший акт,  повідомлення або інформацію стосовно цієї Конвенції.

     На посвідчення чого ті,  що підписалися нижче, належним чином на те уповноважені, підписали цю Конвенцію.     Учинено в  м.  Страсбург  25  січня  1996 року англійською та французькою мовами, причому обидва тексти є автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Рада Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії  кожній  Державі  - члену Ради Європи,  Державам,  що не є членами, але брали участь у розробці цієї Конвенції, Європейському Співтовариству та будь-якій Державі, якій запропоновано приєднатися до цієї Конвенції.

ПереглядПричіплений файлРозмір
Європейська конвенція про здійснення прав дітей .doc68 КБ

Закрити