Загальна декларація прав людини     Ніхто не   повинен   зазнавати   тортур,   або    жорстокого, нелюдського,  або  такого,  що принижує його гідність,  поводження і покарання.                             Стаття 6     Кожна людина,  де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності.                             Стаття 7     Всі люди  рівні  перед  законом і мають право,  без будь-якої різниці,  на рівний їх захист законом.  Усі люди  мають  право  на рівний  захист від якої б то не було дискримінації,  що порушує цю Декларацію,  і від якого  б  то  не  було  підбурювання  до  такої дискримінації.                             Стаття 8     Кожна людина  має  право  на  ефективне  поновлення  у правах компетентними національними судами в разі  порушення  її  основних прав, наданих їй конституцією або законом.                             Стаття 9     Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання.                            Стаття 10     Кожна людина,  для визначення її  прав  і  обов'язків  і  для встановлення   обгрунтованості   пред'явленого   їй  кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа  була  розглянута  прилюдно  і  з  додержанням  усіх  вимог справедливості незалежним і безстороннім судом.                            Стаття 11     1. Кожна людина,  обвинувачена у вчиненні злочину,  має право вважатися  невинною  доти,  поки її винність не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду,  при  якому їй забезпечують усі можливості для захисту.

     2. Ніхто не  може  бути  засуджений  за  злочин  на  підставі вчинення  будь-якого  діяння або за бездіяльність,  які під час їх вчинення не становили злочину за  національними  законами  або  за міжнародним правом.  Не може також накладатись покарання тяжче від того, яке могло бути застосоване на час вчинення злочину.                            Стаття 12     Ніхто не  може  зазнавати  безпідставного  втручання  у  його особисте    і   сімейне   життя,   безпідставного   посягання   на недоторканність його житла,  тайну його кореспонденції або на його честь  і  репутацію.  Кожна  людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань.                            Стаття 13     1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати  собі місце проживання у межах кожної держави.

     2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повертатися у свою країну.                            Стаття 14     Кожна людина  має  право  шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком.

     Це право не може бути використане в разі переслідування,  яке в дійсності грунтується на  вчиненні  неполітичного  злочину,  або діяння,  що  суперечить  цілям  і принципам Організації Об'єднаних Націй.                            Стаття 15

ПереглядПричіплений файлРозмір
Загальна декларація прав людини.doc50.5 КБ

Закрити