Загальна декларація прав людини     1. Кожна людина має право на громадянство.

     2. Ніхто  не  може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство.                            Стаття 16     1. Чоловіки і жінки,  які досягли повноліття, мають право без будь-яких  обмежень  за  ознакою раси,  національності або релігії одружуватися і засновувати  сім'ю.  Вони  користуються  однаковими правами щодо одруження під час шлюбу та під час його розірвання.

     2. Шлюб може укладатися тільки при  вільній  і  повній  згоді сторін, що одружуються.

     3. Сім'я є природним і основним осередком суспільства  і  має право на захист з боку суспільства та держави.                            Стаття 17     1. Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими.

     2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.                            Стаття 18     Кожна людина  має право на свободу думки,  совісті і релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання  і свободу  сповідувати  свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими,  прилюдним або приватним порядком в  ученні, богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних обрядів.                            Стаття 19     Кожна людина  має  право на свободу переконань і на вільне їх виявлення;  це право включає свободу  безперешкодно  дотримуватися своїх  переконань  та  свободу  шукати,  одержувати  і  поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно  від  державних кордонів.                            Стаття 20     1. Кожна   людина  має  право  на  свободу  мирних  зборів  і асоціацій.

     2. Ніхто  не  може  бути  примушений  вступати  до  будь-якої асоціації.                            Стаття 21     1. Кожна людина має право брати  участь  в  управлінні  своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників.

     2. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні.

     3. Воля народу повинна бути  основою  влади  уряду;  ця  воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах,  які повинні провадитись  при  загальному  і  рівному  виборчому  праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування.                            Стаття 22

 

     Кожна людина,  як член суспільства,  має право  на  соціальне забезпечення   і  на  здійснення  необхідних  для  підтримання  її гідності і для вільного розвитку  її  особи  прав  у  економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави.                            Стаття 23

ПереглядПричіплений файлРозмір
Загальна декларація прав людини.doc50.5 КБ

Закрити