Історія

Міжнародне товариство прав людини (МТПЛ) розпочало свою діяльність у 1972 році в місті Франкфурті на Майні (ФРН) як регіональна громадська організація, що керувалась принципами, викладеними у Загальній Декларації прав людини. Поширивши свою діяльність за межі Німеччини, Товариство стає Міжнародним (1981).

У даний час до складу МТПЛ входять 33 національних секцій та груп що діють у країнах Європи, Азії, Африки, Австралії та Америки. Правозахисна діяльність МТПЛ поширюється більше ніж на 90 країн світу. Діяльність структур Товариства координує Міжнародний секретаріат (Франкфурт-на-Майні).

Впродовж багатьох років Президентом МТПЛ обирався доктор Рейнхард Гнаук (сьогодні - Почесний Президент). На початку 80-х років МТПЛ одержує консультативний статус при Раді Європи (Страсбург), з 1990 року - асоційоване членство при Департаменті громадської інформації ООН та консультативний статус при Економічній і соціальній раді ООН, а з 1993 року - статус Спостерігача при Організації африканської єдності.

Головна мета та завдання Товариства зафіксовані в його Статуті. Це, передусім, захист прав громадян на життя, на свободу і на особисту недоторканність, а також обстоювання прав людини у таких головних напрямках як рівність перед законом, невтручання в особисте і родинне життя, свобода переконань і вільне виявлення їх, свобода думки, сумління та релігі, свобода шукати, одержувати і розповсюджувати інформацію та ідеї, свобода мирних зборів та асоціацій.

Товариство оприлюднює факти порушення прав людини, виступає на захист жертв таких порушень, сприяє поглибленню правосвідомості громадян і становленню громадянського суспільства. МТПЛ публікує збірки міжнародних правозахисних документів ООН, Ради Європи, Організації з питань Безпеки і Співробітництва у Європі, огляди про стан з правами людини в окремих країнах, розповсюджує документацію про конкретні випадки порушення прав та свобод громадян. Товариство фінансується на пожертви приватних осіб, фірм, церковних громад, державних, міждержавних та приватних фондів. Біля 200 тисяч осіб в різних країнах підтримують МТПЛ та беруть участь в його акціях.

Створення Української секції

10 грудня 1993 року 25 українських правозахисників - членів МТПЛ - заснували Міжнародну громадську організацію "Міжнародне Товариство Прав Людини - Українська секція". МТПЛ-УС нараховує сьогодні понад 3000 членів, що об'єднані в обласні, міські відділення, робочі групи, або ведуть правозахисну роботу індивідуально.

Відповідно до Статуту МТПЛ-УС надає допомогу і контактує лише з тими особами й організаціями, які у своїй правозахисній діяльності відмовляються від застосування насильства, закликів до насильства, або пропаганди тоталітарних форм влади.

З 1994 року і дотепер Центральний та регіональні офіси МТПЛ-УС надають ефективну правову допомогу громадянам, вважаючи таку діяльність найважливішою. Правління МТПЛ-УС також скеровує діяльність Товариства на пошук та виконання проектів (грантів) правозахисної тематики. МТПЛ-УС практичними діями бере участь у вирішенні проблеми "дітей вулиці", надає гуманітарну підтримку дітям, що мають потребу в одязі, харчуванні, допомагає у правових питаннях дітям і їх батькам.


Закрити